Presentasjon av våre 12 ansatte

 Kjell
Granli
Født i 1958. Daglig leder av bedriften. Har drevet firmaet i 35 år.
Utdannet maskiningeniør ved Göteborgs Tekniska Institut.
Bred erfaring innen alle de ulike områdene av ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

 Amund
Granli
Født i 1981. Beregner og tegner prosjekter i CAD-programmer. Leder interne prosjekter og utfører eksterne konsulenttjenester. Utdannet sivilingeniør i VVS ved NTNU i Trondheim.
Har 10 års erfaring som VVS-konsulent.

 Arne
Sneen
Født i 1972. Ansvar for service av alle typer ventilasjonsanlegg; private boliger, komfort- og prosessanlegg i industri, kontorer og offentlige bygg.
Utdannet med fagbrev som platearbeider.

 Ole
Vestli
Født i 1976. Utfører service av alle typer ventilasjonsanlegg; private boliger, komfort- og prosessanlegg i industri, kontorer og offentlige bygg.
Utdannet med fagbrev som elektrikker med 20 års erfaring.

 Stian
Amundsen
Født i 1984. Arbeider som blikkenslager på alle typer bygg. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Utdannet med fagbrev i kobber- og blikkenslagerfaget.

 Rafael
Wanatowski
Født i 1976. Arbeider som ventilasjonsmontør. Montering av enkeltprosjekter, både i boliger og på store anlegg.
Utdannet med fagbrev som snekker.

 Vidar
Haugen
Født i 1972. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg.
Hovedansvar for montering og service av varmepumper og sentralstøvsugere.
Utdannet i plate-, sveis- og stålkonstruksjon.

 Erik
Lundberg
Født i 1973. Arbeider som blikkenslager. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Arbeider som ventilasjonsmontør. Montering av enkeltprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Har lang erfaring i yrket.

 Espen
Johansen
Født i 1982. Leder salg og produksjon i verkstedet.
HMS-ansvarlig. Ansvarlig for maskiner og utstyr.
Utdannet med fagbrev som bilskadereparatør. Vekterkurs.

 Tore
Svendsen

Født i 1975. Arbeider som blikkenslager. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Ansvar for montering av ventilasjon i boligprosjekter.


 Sten
Østby
Født i 1947. Arbeider som blikkenslager. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Arbeider som ventilasjonsmontør. Montering av enkeltprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Har lang erfaring i yrket.

 Reidun
Granli
Født i 1957. Ansvar for kontorarbeid; fakturering, frittstående reskontro, sentralbord, sosiale medier, bedriftens datautstyr og programvare etc.
Mastergrad i formgiving, med tilleggsutdanning i IKT.