Optimaliser inneklimaet med god ventilasjon i boligen

Den siste tiden har vi vært mye hjemme. Kanskje du har hatt hjemmekontor og lange dager foran skjermen? Det kanskje aller viktigste med en godt ventilert bolig er at det generelt øker velbehaget når man er hjemme, men det har også flere fordeler – både for mennesker og boligen i seg selv.