Miljøfyrtårnbedrift

Vi har nåtid og framtid, og én klode vi må ta vare på sammen!

Vår bedrift ønsker å være med i arbeidet for et bedre miljø der vi kan. Dette er grunnen til at vi nå har blitt et MILJØFYRTÅRN. I våre bedriftsmål, har satsing på miljøtiltak alltid vært til stede, men nå er målene intensivert og mer strukturert.

Vår bedrift ønsker å være med i arbeidet for et bedre miljø der vi kan. Dette er grunnen til at vi nå har blitt et MILJØFYRTÅRN. I våre bedriftsmål, har satsing på miljøtiltak alltid vært til stede, men nå er målene intensivert og mer strukturert.

De siste årene har vi etterisolert vegger og tak, satt inn nye energibesparende vinduer og porter, skiftet ut gammel oppvarming med nye varmepumper og montert ny belysning med lite energiforbruk. 

AVB har også satt inn kraftige tiltak for å håndtere avfall på en enda bedre måte enn tidligere. Vi sorterer i ulike containere og beholdere, presser papp og plast, og leverer avfall til resirkulering og korrekt håndtering av tredjepart.

De ansatte har fokus på å utnytte materialene maksimalt, slik at det blir så lite avfall som mulig, bruke ressursene fornuftig og redusere søppelmengden generelt.

Til slutt i denne bloggen ønsker vi å utfordre andre til å bli miljøfyrtårn. Sammen er vi krutt!