Presentasjon av våre 13 ansatte

 Kjell Granli - Daglig leder - Ingeniør

Kjell Granli

Født i 1958. Daglig leder av bedriften. Har drevet firmaet i 35 år. Utdannet maskiningeniør ved Göteborgs Tekniska Institut. Bred erfaring innen alle de ulike områdene av ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

 Amund Granli - Leder - Sivilingeniør

Amund Granli

Født i 1981. Beregner og tegner prosjekter i CAD-programmer. Leder interne prosjekter og utfører eksterne konsulenttjenester. Utdannet sivilingeniør i VVS ved NTNU i Trondheim. Har 15 års erfaring som VVS-konsulent.

 Arne Sneen - Servicetekniker - Fagbrev som platearbeider

Arne Sneen

Født i 1972. Ansvar for service av alle typer ventilasjonsanlegg; private boliger, komfort- og prosessanlegg i industri, kontorer og offentlige bygg. Utdannet med fagbrev som platearbeider.

 Erik Berntsen - Servicetekniker - Elektriker

Erik Berntsen

Født i 1969. Utfører service av alle typer ventilasjonsanlegg; private boliger, komfort- og prosessanlegg i industri, kontorer og offentlige bygg. Utdannet med fagbrev som elektriker med 15 års erfaring.

 Stian Amundsen - Ventilasjonsmontør - Fagbrev i kobber- og blikkenslagerfaget

Stian Amundsen

Født i 1984. Arbeider som blikkenslager på alle typer bygg. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Utdannet med fagbrev i kobber- og blikkenslagerfaget.

 Rafael Wanatowski - Ventilasjonsmontør - Fagbrev som snekker

Rafael Wanatowski

Født i 1976. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Utdannet med fagbrev som snekker med 15 års erfaring.

 Vidar Haugen - Ventilasjonsmontør - Ansvar for varmepumper og sentralstøvsugere

Vidar Haugen

Født i 1972. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Hovedansvar for montering og service av varmepumper og sentralstøvsugere. Utdannet i plate-, sveis- og stålkonstruksjon.

 Erik Lundberg - Ventilasjonsmontør - Lang yrkeserfaring

Erik Lundberg

Født i 1973. Arbeider som blikkenslager. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Arbeider som ventilasjonsmontør. Montering av enkeltprosjekter, både i boliger og på store anlegg. Har lang erfaring i yrket.

 Espen Johansen - Verkstedsleder - Fagbrev som bilskadereparatør

Espen Johansen

Født i 1982. Leder salg og produksjon i verkstedet. Ansvarlig for maskiner, utstyr og materiell i verkstedet. Utdannet med fagbrev som bilskadereparatør med 4 års erfaring. HMS-ansvarlig. Vekterkurs.

 Tore Svendsen - Blikkenslager - Montør boligventilasjon

Tore Svendsen

Født i 1975. Arbeider som blikkenslager. Måler, produserer og monterer utvendig beslagsarbeider. Ansvar for montering av ventilasjon i boligprosjekter.

Nicholas Mangen - Prosjektleder/ventilasjonsmontør

Nicholas Mangen

Født i 1982. Ansvar for montering av ventilasjonsprosjekter, både i boliger og på store anlegg.
Utdannet med fagbrev som snekker. 

 Reidun Granli - Økonomi og regskapsansvarlig

Reidun Granli

Født i 1957. Ansvar for kontorarbeid; fakturering, frittstående reskontro, sentralbord, sosiale medier, bedriftens datautstyr og programvare etc. Mastergrad i formgiving, med tilleggsutdanning i IKT. 23 års erfaring fra ungdomstrinnet, videregående opplæring og høgskolenivå.

 Silje Granli - Kontor og regnskap

Silje Granli

Født i 1981. Ansvar for kontorarbeid; fakturering, frittstående reskontro, sentralbord og sosiale medier. Spesialsykepleier innen onkologi med 14 års erfaring fra universitetssykehus. Utdanning fra Danseforbundet, og 16 års erfaring som dansepedagog.

 Ole Vestli - Teknisk tegner, servicetekniker

Ole Vestli

Født i 1976. Beregner og tegner prosjekter i Revit og CAD-programmer. Leder interne prosjekter. Utdannet med fagbrev som elektriker med 20 års erfaring.