- Fleksibel og pålitelig leverandør

Ola Holter er daglig leder i den nyoppstartede entreprenørbedriften Udnes & Holter Entreprenør AS. De benytter Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted AS som en underleverandør for sine tjenester. Udnes & Holter Entreprenør AS er et firma som leverer entreprenørtjenester først og fremst til små og mellomstore private byggeprosjekter. De jobber med alle typer bygninger, og bygger alt fra eneboliger, næringsbygg, produksjonslokaler, skoler og barnehager.

Benytter AVB for både ventilasjon, avsug og blikkenslagertjenester

Ola forteller om samarbeidet med AVB, og hvorfor de har valgt deres tjenestetilbud om og om igjen. 


– Vi er nyoppstartet, men vårt samarbeid med Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted strekker seg tilbake gjennom flere år i forskjellige firma og ansettelsesforhold, forteller Ola.


Han har også benyttet seg av flere typer tjenester fra Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted, og har samarbeidet med dem på ulike typer prosjekter. 


– I alle nye bygg er det nå høye krav til ventilasjonsanlegg. Siden dette er en del av byggeprosjektene vi jobber med, er AVB en aktuell leverandør og samarbeidspartner. Vi bruker dem gjerne i den tidlige fasen av prosjektet for å finne gode løsninger. Nå benytter vi dem for eksempel til et skolebygg vi arbeider med, sier han.

Faglig dyktighet og kvalitetssikkert arbeid

Ola Holter har samarbeidet med Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted i underkant av ti år, og det er det flere grunner til ifølge ham selv.


– Vi er veldig godt fornøyde med AVB, og nettopp derfor kommer vi stadig tilbake til dem. Dette gjelder spesielt på prosjekter hvor vi behøver mye planlegging i forkant, og der har samarbeidet med sivilingeniør Amund Granli hos AVB har vært veldig bra. Han er svært dyktig faglig, og kan prosjektere kvalitetssikkert. Ikke minst er han alltid på hugget i arbeidssituasjoner. Ventilasjonsanlegg i bygg kan kreve stor plass, og skikkelig takhøyde for ventilasjonskanalene. Dette tenker ikke nødvendigvis arkitekter på, men med AVB involvert tidlig i prosessen får vi kvalitetssikret at det plass nok til ventilasjonsaggregat og ventilasjonskanaler.

Ærlighet, tillit og fleksibilitet er grunnlaget for et langt samarbeid

På spørsmål om hva som utmerker AVB i bransjen, har Ola flere ting han vil trekke fram som viktige egenskaper. 


– De er veldig positive, og ikke minst fleksible og ærlige i det de gjør. Noen ganger vil de være åpne om at de ikke ønsker å gjøre noe fordi de ser at det ikke vil fungere i dette spesifikke tilfellet, forklarer Ola. 


Han utdyper videre at dette handler om å se forbi en bestilling og et arbeid, og faktisk levere det kunden trenger og noe som vil fungere.


– Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted gjør ikke noe bare fordi det er en grei måte å gjennomføre et prosjekt på, de ser lengre enn dette og leverer kun det de er sikre på at kundene virkelig vil ha. De jobber med høy troverdighet og tillit, og er opptatt av å levere kvalitet – hvis de tror noe ikke fungerer så sier de det rett ut. AVB er alltid ærlige, og er det noen du kan stole på så er det sånne folk!


Ola er ikke tvil om at han vil anbefale Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted videre til andre basert på de gode erfaringene han selv har med dem. 


– Jeg vil absolutt anbefale dem videre, ja! Så lenge det ikke resulterer i at de får så mye å gjøre at de plutselig ikke har kapasitet til å jobbe med oss lenger, avslutter han muntert.