Ventilasjon

Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted har bred kompetanse innen ulike typer ventilasjon, og kan prosjektere og gjennomføre installasjoner både for private boliger og større bedrifter og bygninger. Vi jobber med ventilasjon helt fra planleggingsstadiet, og er med i byggeprosessen fra starten av. Vi tilpasser og planlegger ventilasjonsanlegget ut fra tegningene for hvert enkelt prosjekt, slik at vi er sikre på at plassering og funksjon blir riktig fra starten av.

Utførelse av montering og installasjon

Ventilasjonsanlegg er ikke bare å sette inn, det er mange faktorer som avgjør om anlegget vil fungere slik det skal. Det er nødvendig med fagpersoner for å sikre at du får den luftkvaliteten og funksjonen du er ute etter. Når vi monterer ventilasjonsanlegg, tar vi stilling til ting som:

 • hvor skal anlegget plasseres?
 • hvor hentes luften fra?
 • hvordan sirkulerer luften i rommet?
 • hva er optimal dimensjon på anlegget?
 • hva er rommets eller boligens størrelse, og hvordan påvirker det anlegget?
 • Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted har egen ingeniør og sivilingeniør som måler og beregner, og tegner en detaljert plan for installasjonen av anlegget.


Vi skaffer til veie alt utstyr og monterer det, i tillegg til å regulere det inn før bruk. Reguleringen sørger for å styre luftmengdene gjennom måling, slik at det blir riktig mengde luftsirkulasjon. Reguleringen sikrer også lyden på anlegget slik at du unngår støy.


For offentlig sektor, næringsbransjen og bedrifter tar vi alltid hensyn til eksisterende regelverk for komfort og arbeidsforhold. Dermed kan du være trygg på at ventilasjonen gir et godt inneklima og behagelig miljø.


Vi kan arbeide med ventilasjon på både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi tar stilling til allerede eksisterende anlegg og aggregater, og gjør den nødvendige tilretteleggingen. Det er også mulig å tidsinnstille anleggene, for å spare kostnader.

Ulike typer ventilasjon

Komfortventilasjon

Vi installerer komfortventilasjon for alle typer bygninger og sektorer. Komfortventilasjon sørger for renere luft som det er enkelt å puste i. Dette gjøres gjennom sirkulasjon, samt filtrering av partikler og støv.


God komfortventilasjon er ventilasjon du ikke tenker på eller legger merke til. De fleste er kun oppmerksom på ventilasjon idet den ikke fungerer slik den skal. Dårlig luftkvalitet kan føre til ubehag, som hodepine, utmattelse og pustebesvær. 


For økt komfort kan vi også installere temperaturjustering og kjøling som tilleggsprodukt i ventilasjonsanlegget. Du kan installere kjøling samtidig som det øvrige ventilasjonsanlegget, eller du kan vente og få det montert senere. Det er viktig å huske på at hvis du vil ha kjøling senere, må det forberedes under installasjonen av den vanlige ventilasjonen. Det er ikke vanlig å benytte komfortventilasjon som fyring, men du kan gjenvinne varme slik at luften holdes komfortabel og temperert. Gjenvinning av varme er en økonomisk og grønn måte å vedlikeholde inneklimaet i boligen. Dette kalles balansert ventilasjon, og er i dag påbudt i alle nye bygg. Kjøling er derimot ikke påbudt. Er du usikker på hva det er du trenger til din bolig eller ditt prosjekt, spør oss!

Prosessventilasjon

Prosessventilasjon regulerer ikke luftkvalitet, men fjerner eller forflytter uønskede partikler og ting fra luften. Dette kan være:

 • spon
 • flis
 • spiker
 • støv
 • fukt
 • lukt
 • lyd

For å fjerne spiker fra andre partikler brukes magnetisme i ventilasjonskanalene, slik at metallpartikler sorteres ut. Ved fjerning av lyd benyttes lydbafler i ventilasjonsanlegget og kanalene. De uønskede partiklene eller overskuddsmaterialene samles i et system hvor det kan pakkes og flyttes, slik at det kan sorteres og resirkuleres.

 • Prosessventilasjon benyttes gjerne i lokaler som:
 • Storkjøkken og restauranter
 • Sagbruk
 • Verksteder
 • Helse- og sykehus
 • Renseanlegg

Prosessventilasjon benyttes også til forflytning og sortering av større gjenstander som skittentøy og søppel. Da benyttes sjakter, luker og samlingssteder for å optimalisere sortering og effektivitet.

Ventilasjonsservice

I etterkant av installasjon og montering av ventilasjonsanlegg, tilbyr vi oppfølging og service på anlegget ved behov. Ventilasjonsanlegg må rengjøres og vedlikeholdes, og vi tilbyr helhetlig service som sørger for at du får best mulig funksjon og lengre levetid på anlegget.

Hvem leverer vi for?

Vi leverer ventilasjonstjenester innen komfortventilasjon og prosessventilasjon for både privatpersoner og næringsliv. Vi kan installere ventilasjonsanlegg tilpasset både små og store bygg, og arbeider blant annet med:

 • privatkunder
 • skole og barnehager
 • helse- og sykehus
 • bedrifter og næringsbygg
 • boligblokker og sameier

Vi utfører alle oppdrag med vårt eget utstyr og våre egne kjøretøy, og har blant annet egen kranbil tilgjengelig for oppdrag. Vi tar oppdrag i hele Norge.

Velg Aurskog Ventilasjon og blikkenslagerverksted

Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted er en familiebedrift med lang erfaring i bransjen. Vi tar arbeidet vårt seriøst, og vet at den beste markedsføringen er å utføre kvalitetstjenester man kan være stolt av. Derfor leverer vi ventilasjonstjenester av skikkelig kvalitet, og følger hele prosessen fra start til slutt – slik at vi alltid har kontroll.

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om hva vi kan gjøre for ditt neste prosjekt.