Komfortventilasjon

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS tilbyr komfortventilasjon i en rekke typer bygg: Næringsbygg, industribygg og alle offentlige bygg. Vi utfører alle forløp til et ferdig prosjekt: Konsultasjon, beregning, prosjektering, tegning, montering og service i etterkant. Anleggene kan være store og små i størrelse. De kan også være spesialtilpasset ulike næringer og forutsetninger. Vi har bred erfaring på området.

Les mer om komfortventilasjon vi utfører under Tjenester.

Prosessventilasjon

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS tilbyr prosessventilasjon til en rekke typer forskjellige industrier. Eksempelvis kan det være partikkelutskilling, fuktighetsregulering, støvproblematikk, sortering/filtrering, lydisolering etc. Vi utfører alle forløp til et ferdig prosjekt: Befaring, prosjektering, tegning, montering og service i etterkant. Vi har etterhvert opparbeidet oss et stort erfaringsgrunnlag på et bredt spekter av ulike prosesser. Les mer om prosessventilasjon vi utfører under Tjenester.

Kontakt AVB for mer informasjon om komfort- og prosessventilasjon.