Bedriftens historie

Rundt 1950 startet Olaf Lotterud som blikkenslager.

Svigersønnen Karl Granli, tok over og videreførte i 1958.

Kjell Granli (Olaf sitt barnebarn) utdannet seg til ingeniør og overtok firmaet i 1984.

Amund Granli (Olaf sitt oldebarn) begynte å arbeide i firmaet 2011. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU.