Hva gjør man med ubehagelig trestøv i verkstedet?

Prosessanlegg for flis og støv fra snekkerverksted

Det finnes ulike ventilasjonsanlegg. De fleste kjenner til komfortanlegg som kun behandler luften vi puster i. I denne bloggen tar vi for oss begrepet PROSESSANLEGG!

AVB har flere ulike avdelinger: Ventilasjon, beslagsarbeider, service og egen produksjonsavdeling. Denne bloggen tar for seg en spesiell retning innenfor ventilasjon, nemlig prosessanlegg. Det kan være ulike prosesser som skiller ut, eller fjerner, metall, tre, lukt, lyd etc. 

Bildene er fra et snekkerverksted på en videregående skole som skal oppgraderes for et sunnere inneklima. Her arbeider elevene med trevirke. De sager, høvler, borrer og freser. Dette avgir mye støv og flis. Vi har montert opp prosessanlegg som har mange avsugspunkter fra de ulike maskinene. I tillegg er det også støvsugerlanger som kan fjerne avfall fra uønskede plasser. Hele anlegget styres fra et kontrollpanel i eget el-skap innendørs.

Anlegget har filterposer som renser den tempererte lufta som tas inn igjen i rommet. Ute, kan man se en rotorsluse, som fører flis og støv ned i en container, som fraktes vekk. Avfallet kan benyttes til andre formål.

Hvis du/dere ønsker tilbud på lignende anlegg, eller en samtale om prosessventilasjon på andre områder, så ta kontakt for en informativ og nyttig samtale med oss! Vi har erfaring og kunnskap!