Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon gir godt inneklima. I tillegg sørger balansert ventilasjon for at luftkvaliteten får en ny dimensjon. Hensikten er å benytte varmen fra husets innerom der luften skal skiftes ut, til å øke temperaturen på den friske luften som tilføres boligen kontinuerlig. Dette kalles balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon er påbudt i alle nye hus og leiligheter. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning, prosjektering, tegning og montering av balansert ventilasjon.

Balansert ventilasjon hindrer sykdom

Det er mange som blir syke av det inneklimaet de beveger seg rundt i, men det er bare et fåtall som skjønner hva disse plagene / sykdommene kommer fra. "The Sick building Syndrome" finnes i mange land. Et menneske med sick building syndrome føler seg slapp, trett, uvel, får hodepine etc. når de er inne, enten hjemme eller på arbeid.
Fellesnevneren for mennesker med denne sykdommen, er at de etter kort tid føler seg friske, når de har forlatt bygningen med dårlig inneklima.

De fleste av oss betrakter ikke dårlig inneklima som en sykdomskilde. Man tenker rett og slett på de mer tradisjonelle årsakene, fremfor det å tenke at balansert ventilasjon kan gjøre meg friskere. Dette kan komme av at vi mennesker ikke ser forurenset luft eller dårlig inneklima rent fysisk, men bare føler det på vårt eget velvære eller vår egen helse.

Ta kontakt på telefon: 63 86 38 35 eller send en E-post til: firmapost@avb.no