Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg er ekstremt viktig for et godt inneklima. Et sunt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer optimalt. Hensikten med et ventilasjonsanlegg er å fordele friskluft rundt i boligen/ bygningen. Et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg sikrer at inneklimaet holder seg "friskt" døgnet rundt. Et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg senker risikoen for helsemessige plager.

Ventilasjonsanlegg effektiviserer energien i bygninger

Ventilasjonsanlegg er en effektiv måte å utnytte energien i en bygning på, og ved riktig bruk vil dette gagne din helse og ditt inneklima godt. I tillegg vil din bolig / arbeidsplass sette pris på dette. Ventilasjonsanlegg begrenser luftfuktigheten innendørs og hindrer kondens og fuktskader.
Det er også mange andre fordeler med ventilasjonsanlegg.

Ta kontakt på telefon: 63 86 38 35 eller send en E-post til: firmapost@avb.no